• Müra je zašepetala:
  …Jaz vezálje sem za nje,
  ki kre strani mi živé.

  ( Jožef Klekl st. )

 • Od pobude h konkretnim rešitvam

  Od pobude h konkretnim rešitvam

  Od pobude Prekmurski jezik in kultura izbirni predmet h konkretnim rešitvam

  Ob razvitju prapora  je Prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota obelodanilo odmevno pobudo, da se med izbirne predmete v osnovni šoli, v določene oblike izobraževanja v srednjih šolah in v programe izobraževanja starejših vključi predmet Prekmurski jezik in kultura.


 • Maistrova knjižnica mora postati kulturni spomenik nacionalnega pomena

  Maistrova knjižnica mora postati kulturni spomenik nacionalnega pomena

  Na 12. skupščini  Zveze društev general Maister, bila je prvega aprila 2017 v Cerkvenjaku, so Prekmursko društvo general Maister  zastopali  predsednik društva Marjan Farič, zakladnik društva Staša Horvat, vodja Odbora za kulturno in domoljubno dejavnost Zdenka Ščančar in članica društva Svetlana Farič.


 • Rojstni dan Rudolfa Maistra

  Rojstni dan Rudolfa Maistra

  Rudolf Maister-Vojanov, slovenski pesnik, general, borec za severno mejo, se je rodil na današnji dan 29.marca 1874 v Kamniku

  Bil je slovenski rodoljub, general, slikar in pesnik (psevdonim Vojanov).

  Njegova zasluga je, da je danes Maribor z Dravsko dolino del Republike Slovenije.

   


 • V PRVEM LETU DELOVANJA PODVOJENO ČLANSTVO

  V PRVEM LETU DELOVANJA PODVOJENO ČLANSTVO

  Na prvem letnem zboru članov Prekmurskega društva generala Maistra Murska Sobota, 27. februarja   2017, v Murski republik v soboški Zvezdi, ki je bilo ustanovljeno marca lani, so prisotni člani, predsednik Zveze društev generala Maistra mag. Milan Lovrenčič, predstavniki številnih organizacij s sorodnimi programskimi cilji ter župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, z zadovoljstvom ugotavljali, da je društvo v enem letu postalo prepoznavno predvsem s svojimi domoljubnimi aktivnostmi in z vsebinsko odmevnimi pobudami, še posebej dvema - postavitev spominskega obeležja dr. Matiji Slaviču za njegove zasluge za priključitev Prekmurja matici v Murski Soboti in uvedba izbirnega predmeta  Prekmurski jezik in kultura v osnovnih in srednjih šolah ter programih usmerjenega izobraževanja. Da so ljudje v okolju prepoznali zavzeto delo vodstva in ustanovnih članov ter pomen vsebin, ki so srž delovanja društva, najbolj zgovorno potrjuje podatek, da se je samo v enem letu število članov društva podvojilo – zdaj jih je 53.


 • Letni zbor članov PDGM

  Letni zbor članov PDGM

  V prvem letu delovanja je Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota že prepoznavno domoljubno društvo v domačem okolju in v slovenskem prostoru. Aktualne teme, ki smo jih obravnavali, akcije društva in pobude, med njimi o postavitvi spomenika dr. Slaviču v Murski Soboti in o uvedbi izbirnega predmeta Prekmurski jezik in kultura v osnovnih šolah in kot dodatno možnost v izobraževanju odraslih. Na letnem zboru, ki bo v ponedeljek, 27. februarja 2017, ob 18. uri, v Murski republiki v soboški Zvezdi, bomo ocenili opravljeno, največ pozornosti pa namenili našemu delu v prihodnje.


 • POSVET O DELOVANJU ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER NA PODROČJU ŠIRJENJA DOMOLJUBJA IN DRŽAVLJANSKE ZAVESTI

  POSVET O DELOVANJU ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER NA PODROČJU ŠIRJENJA DOMOLJUBJA IN DRŽAVLJANSKE ZAVESTI

  Dne 25. Januarja 2017 je v prostorih Zveze društev general Maister  v Ljubljani potekal razgovor o  delovanju Zveze na področju širjenja domoljubja in državljanske zavesti.

  Posveta so se na povabilo  predsednika Zveze društev general Maister mag. Milana Lovrenčiča udeležili  prof. dr. Janko Prunk, ki je posvet tudi vodil,  dr. Spomenka Hribar, mag. Franci Pivec, dr. Boris Žnidarič, bivši predsednik RS prof. dr. Danilo Turk , dr. Stanislav Kocutar, prof. dr. Franjo Štiblar, poslanca Državnega zbora  dr. Vasja Klavora in Janko Veber, podpredsednik Zveze društev general Maister Vitko Roš , generalni tajnik  Rudolf Pfajfar ter  predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota mag. Marjan Farič.


 • OBELEŽEVANJE STOTE OBLETNICE MAJNIŠKE DEKLARACIJE

  OBELEŽEVANJE STOTE OBLETNICE MAJNIŠKE DEKLARACIJE

  Letos mineva sto let od nastanka Majniške deklaracije. Pri njenem nastajanju in razglasitvi je imel pomembno vlogo prleški rojak dr. Anton Korošec, takratni predsednik jugoslovanskega kluba oziroma kluba srbskih, hrvaških in slovenskih poslancev v državnem zboru tedanje Avsrto-Ogrske na Dunaju.

  Da bi pomembnosti deklaracije primerno obeležili okroglo obletnico, so se predstavniki različnih strokovnih in domoljubnih organizacij, in sicer mag. Milan Lovrenčič, predsednik slovenske Zveze društev general Maister, dr. Franc Čuš, predsednik Društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob Ščavnici in mag. Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota, sestali 13. februarja 2017 na usklajevalnem dogovoru v Križevcih pri Ljutomeru.


 • Voščilo

  Voščilo

  Vsem članom in članicam ter simpatizerjem Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota čestitamo ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, voščimo prijetne praznike in srečno Novo leto 2017.


 •  IDEJA ZA POBUDO  PREKMURSKI JEZIK - IZBIRNI PREDMET

   IDEJA ZA POBUDO  PREKMURSKI JEZIK - IZBIRNI PREDMET

  Dejstvo je, da je v slovenskem jezikovnem območju knjižna prekmurščina edini knjižni jezik, ki je ostal po oblikovanju enotnega slovenskega jezika, saj po zaslugi sodobnih avtorjev v prozi, liriki in tudi publicistiki še vedno živi in v oporo mu je bogata zapuščina prekmurskih piscev. Uradno pa žal prekmurski knjižni jezik ne obstaja in je prekmurščina v slovenski jezikovni politiki zgolj eno od slovenskih narečij.


 • Razvitje društvenega prapora in domoljubni pobudi

  Razvitje društvenega prapora in domoljubni pobudi

  Prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota je v pol leta od ustanovitve poskrbelo za prvo proslavo posvečeno generalu Maistru v Murski Soboti in ob tej priložnosti s finančno podporo Zveze društev generala Maistra, Mestne občine Murska Sobota in občin Moravske Toplice, Rogašovci in Tišina ter članov društva razvilo društveni prapor, za kar se je vsem posebej zahvalil predsednik društva  mag. Marjan Farič.