Predstavitev

 

Prekmursko društvo General Maister deluje na območju prekmurskih občin in povezuje mlade ter manj mlade.
Druži nas domoljubje, ohranjanje vrednot in spomina na dogodke pomembne za narodovo zgodovino. Med njimi so tudi tisti, ki so povezani z delovanjem generala Maistra in drugih ter so se zgodili ob koncu I. svetovne vojne, ko so prekmurski Slovenci pripojeni k nacionalnemu matičnemu ozemlju. Kmalu bo 100 let od teh dogodkov.
Smo zagovorniki življenja v miru, sožitju in strpnosti med različnimi ljudmi, verskimi in drugimi prepričanji.