Maistrova knjižnica mora postati kulturni spomenik nacionalnega pomena

Na 12. skupščini  Zveze društev general Maister, bila je prvega aprila 2017 v Cerkvenjaku, so Prekmursko društvo general Maister  zastopali  predsednik društva Marjan Farič, zakladnik društva Staša Horvat, vodja Odbora za kulturno in domoljubno dejavnost Zdenka Ščančar in članica društva Svetlana Farič.

Predstavniki društev smo prišli iz vseh koncev Slovenije in na uvodni slovesnosti  pred spomenik generala Maistra na osrednjem trgu  v Cerkvenjaku položili spominski venec. Presenetilo nas je, da v tako majhnem kraju živijo tako kleni, pokončni in domoljubno zavedni ljudje, združeni v lokalnem društvu general Maister, ki ima v življenju kraja izredno velik pomen. K temu nedvomno prispeva velika povezanost društva  s šolo, o čemer priča tudi odkritje doprsnega kipa generala Maistra v avli šole takoj po uvodni slovesnosti.   Pomembna je tudi podpora  občinskega vodstva društvu, še posebej župana Marjana Žmavca, sicer člana in nekdanjega predsednika Društva general Maister Cerkvenjak. 

Po odkritju doprsnega kipa generala Maistra v avli osnovne šole so učenci osnovne šole  in gojenci glasbene šole iz Cerkvenjaka v krajevni dvorani, kjer je bila pred tem skupščina zveze društev, pripravili izredno bogat kulturni program z izborom domoljubnih pesmi in Maistrove poezije. 

Znano je, da je bil general Rudolf Maister-Vojanov slovenski pesnik, general in borec za severno mejo tudi strasten ljubitelj knjig in lastnik ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic na Slovenskem. Na  skupščini je bila izražena pobuda, da bi zasebna  Maistrova knjižnica, sedaj v varstvu in upravljanju Univerzitetne knjižnice Maribor, dobila status kulturnega spomenika nacionalnega pomena. 

Na skupščini je predsednik Prekmurskega društva general Maister bil soglasno izvoljen za enega izmed šestih podpredsednikov Zveze društev general Maister, ki bo zadolžen za povezovanje in koordinacijo dela  društev v severovzhodni Sloveniji. 

Zapis in foto : Zdenka Ščančar