IZID BIBLIOGRAFIJE IN POKLON FERIJU V SPOMIN

Murska Sobota, 7. novembra  2018 – Ustanove in društva Pokrajinska in knjižnica Murska Sobota, , Pomurski  muzej, Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota , Mestna občina Murska Sobota, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Radio Murski val so se na skupni spominski slovesnosti  in s predstavitvijo njegove bibliografije poklonili svojemu dolgoletnemu in izjemno aktivnemu sodelavcu mag. Feriju Kuzmiču, ki se je spomladi nepričakovano poslovil. Ni bil samo bibliotekar, muzejski svetovalec, pedagog, raziskovalec, pastor binkoštne cerkve, bil je tudi mentor, svetovalec, izjemen sogovornik, vsestransko aktiven v številnih društvih in organizacijah,  avtor številnih strokovnih tekstov, zapisovalec in analitik predvsem prekmurske zgodovine. Bil je človek, ki se je znal približati sočloveku , osrečevalo ga je druženje s knjigami in bil je živa enciklopedija zgodovinskih in drugih podatkov. O Prekmurju, katerega zgodovino je raziskoval s posebnim navdušenjem, je vedel več kot kdorkoli drug. Nikoli mu ni zmanjkalo idej in nikoli ni ostalo samo pri idejah.

V imenu Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota  se je njegovemu spominu poklonil podpredsednik društva dr. Alojz Šteiner in dejal:  » Feri Kuzmič je v Prekmurskem društvu generala Maistra Murska Sobota, ki je bilo ustanovljeno 24 . marca 2016, bil eden  od ustanovnih članov in funkcionarjev društva. Bil je vodja odbora za zgodovinsko dejavnost. Ko smo se pogovarjali o ustanovitvi društva, je najprej imel nekaj pomislekov, ki so izginili ob določitvi  poslanstva društva, ki je ohranjanje pozitivnega zgodovinskega spomina, kulture in jezika ljudi v Prekmurju. Hitro je spoznal, da to, kar je tudi njemu predstavljalo največje bogastvo, lahko predstavlja pomembno sredstvo delovanja domoljubnega društva. Feri je bil človek, ki je  veliko vedel in se zelo razdajal. Lahko bi dejali tudi, da je deloval kot mlin na veter. Bolj je veter pihal po njegovi Slovenski krajini oziroma Prekmurju, bolj ga je gnalo in se je razdajal. Izdana bibliografija to potrjuje in je primeren spomin in poklon Feriju Kuzmiču.«                                                                                                         

Tudi predstavniki drugih organizacij in društev so se z globoko spoštljivostjo poklonili njegovemu spominu, trajni pečat dogodku pa daje izid in predstavitev Bibliografije mag. Franca Kuzmiča avtorice dr. Klavdije Sedar, ki je v uvodni besedi publikacije zapisala,  da je bilo njegovo življenje med knjigami, nenehno raziskovanje in proučevanje Prekmurja praktično z vseh področij, in o tem govori njegova bibliografija. Domoznanstvo pa je bila njegova strast. Bibliografija zajema bibliografske enote med leti 1960 in 2018 v kronološkem zaporedju ter zaključna dela, sekundarno avtorstvo, članke in  druge sestavne dele in bibliografije.

»Mag. Franc Kuzmič je zapustil izjemen opus in zbranega predajamo naprej vsem, ki si želijo boljši vpogled v podobo domoznanstva Prekmurja, in vsem, ki to področje raziskujejo oziroma ga bodo raziskovali, obnavljali ali izpopolnjevali svoje znanje.« je poudarila avtorica in dodala, da je zbrana bibliografija poklon opusu mag. Franca Kuzmiča.