V PRVEM LETU DELOVANJA PODVOJENO ČLANSTVO

Na prvem letnem zboru članov Prekmurskega društva generala Maistra Murska Sobota, 27. februarja   2017, v Murski republik v soboški Zvezdi, ki je bilo ustanovljeno marca lani, so prisotni člani, predsednik Zveze društev generala Maistra mag. Milan Lovrenčič, predstavniki številnih organizacij s sorodnimi programskimi cilji ter župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek, z zadovoljstvom ugotavljali, da je društvo v enem letu postalo prepoznavno predvsem s svojimi domoljubnimi aktivnostmi in z vsebinsko odmevnimi pobudami, še posebej dvema - postavitev spominskega obeležja dr. Matiji Slaviču za njegove zasluge za priključitev Prekmurja matici v Murski Soboti in uvedba izbirnega predmeta  Prekmurski jezik in kultura v osnovnih in srednjih šolah ter programih usmerjenega izobraževanja. Da so ljudje v okolju prepoznali zavzeto delo vodstva in ustanovnih članov ter pomen vsebin, ki so srž delovanja društva, najbolj zgovorno potrjuje podatek, da se je samo v enem letu število članov društva podvojilo – zdaj jih je 53.

Uspešno delo v prvem letu delovanja je dobro izhodišče za načrte v novem programskem letu. Predsednik društva mag. Marjan Farič je v predstavitvi  programskih ciljev izpostavil nadaljevanje domoljubnih aktivnosti, povezovanje s sorodnimi društvi in organizacijami, aktivnosti povezane z izvajanjem že sprejetih pobud, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami, priprave na obeleževanje stoletnice konca prve svetovne vojne in povezovanje s porabskimi Slovenci.

Po soglasni podpori poročila in programa dela s finančnim načrtom ter izvolitvi nadomestnih članov v organih društva, so zbor nagovorili gostje: Drago Ribaš v imenu policijskih veteranov,  dr. Aleksander Jevšek v imenu mestne občine, predstavnika borčevskih organizacij Jože Vidič in Evgen Emri, predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger in s posebno pohvalo za uspešno delo predsednik Zveze  društev generala Maistra Slovenije mag. Milan Lovrenčič. Vsebovala je namreč povabilo predsedniku soboškega društva mag. Marjanu Fariču za podpredsedniško kandidaturo v zvezi društev.

Podrobnejše poročilo o delu in program aktivnosti v letu 2017 pripenjamo.