OBELEŽEVANJE STOTE OBLETNICE MAJNIŠKE DEKLARACIJE

Letos mineva sto let od nastanka Majniške deklaracije. Pri njenem nastajanju in razglasitvi je imel pomembno vlogo prleški rojak dr. Anton Korošec, takratni predsednik jugoslovanskega kluba oziroma kluba srbskih, hrvaških in slovenskih poslancev v državnem zboru tedanje Avsrto-Ogrske na Dunaju.

Da bi pomembnosti deklaracije primerno obeležili okroglo obletnico, so se predstavniki različnih strokovnih in domoljubnih organizacij, in sicer mag. Milan Lovrenčič, predsednik slovenske Zveze društev general Maister, dr. Franc Čuš, predsednik Društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv. Jurij ob Ščavnici in mag. Marjan Farič, predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota, sestali 13. februarja 2017 na usklajevalnem dogovoru v Križevcih pri Ljutomeru.

 

V Zvezi društev general Maister so prepričani, da je glede na pomembnost Majniške deklaracije, ki jo

je v dunajskem državnem zboru tedanje Avstro-Ogrske, 30. maja 1917, prebral dr. Anton Korošec in

predstavlja prvi skupni politični program jugoslovanskih poslancev, v katerem je izražena politična

volja za samoodločbo južno-slovanskih narodov v Avstro-Ogrski, potrebno ta jubilej dostojno

obeležiti ter izrazila pripravljenost za aktivno sodelovanje v pripravah in izvedbi. Majniška deklaracija

namreč v kontekstu velikih sprememb v času prve svetovne vojne predstavlja tudi pomemben korak

na poti avtonomnega političnega razvoja južnoslovanskih narodov, tudi slovenskega, kar je skozi

zgodovino po več kot sedemdesetih letih pripeljalo do neodvisnosti in samostojnosti Slovenije.

Dr. Franc Čuš je v okviru predstavitve aktivnosti Društva za zaščito naravne in kulturne dediščine Sv.

Jurij ob Ščavnici izpostavil urejanje spominske sobe dr. Korošca na njegovi domačiji v Biserjanah. V

zbiranje predmetov iz njegovega življenja in zapuščine ter urejanje spominske sobe so že vložili

veliko napora in sredstev. 28. maja bodo v sodelovanju z občino na Koroščevi domačiji pripravili

slovesnost, na katero so že povabili predsednika države. Osrednji govornik na slovesnosti naj bi bil dr.

Feliks Bister, direktor izpostave avstrijskega znanstvenega inštituta v Ljubljani, sicer odličen

poznavalec dela dr. Antona Korošca.

Zveza društev general Maister je z udeležbo svojega člana, uglednega zgodovinarja dr. Janka Prunka,

želela sodelovati na znanstvenem srečanju, ki ga ob stoletnici deklaracije namerava organizirati

mariborska univerza. V izogib podvajanja dogodkov in stroškov so na usklajevalnem sestanku

predlagali, da bi namesto srečanja v Mariboru le-to v sodelovanju z rednim profesorjem Filozofske

fakultete Univerze Maribor dr. Markom Jesenškom pripravili v Svetem Juriju ob Ščavnici.

Zveza društev general Maister je pripravljena sodelovati tudi pri nastajanju publikacije – zbornika,

monografije oziroma Koroščeve biografije. Pobudnik bo Prleško društvo general Maister Ljutomer,

pri projektu pa bosta sodelovali tudi Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota in Društvo

generala Maistra Maribor.