Od pobude h konkretnim rešitvam

Od pobude Prekmurski jezik in kultura izbirni predmet h konkretnim rešitvam

Ob razvitju prapora  je Prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota obelodanilo odmevno pobudo, da se med izbirne predmete v osnovni šoli, v določene oblike izobraževanja v srednjih šolah in v programe izobraževanja starejših vključi predmet Prekmurski jezik in kultura.

Prvi korak do cilja je bilo oblikovanje strokovne skupine, ki jo vodi profesor na ljubljanski filozofski fakulteti dr. Hotimir Tivadar, v njej pa sodeluje več jezikoslovcev, zgodovinarjev in drugih poznavalcev prekmurskega jezika, dva predstavnika verskih skupnosti ter predstavniki društva. Skupina se je prvič sestala drugo soboto v aprilu v Murski Soboti. Predsednik društva mag. Marjan Farič se je članom skupine zahvalil za pripravljenost in aktivno sodelovanje pri realizacije pobude in že na prvem srečanju se je razvila vsebinsko bogata razprava o projektu in konkretnih aktivnostih za dosego cilja. Med drugim bodo začeli z zbiranjem gradiv za raziskovalni  projekt, opravili bodo razgovore s pristojnimi institucijami in do naslednjega srečanja v mesecu juniju podrobneje  proučili dokumente za implementacijo izbirnih predmetov v šolah.