Zbor članov PDGMS

PONOSNI NA MINULO PROGRAMSKO LETO
IN AMBICIOZNI V LETOŠNJEM

 

Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota je z letnim zborom članstva uspešno zaključilo drugo programsko leto. Čeprav je eno mlajših društev v okviru slovenske zveze Maistrovih društev, je med ajaktivnejšimi v državi, prepoznavno v domačem okolju, aktivno v zvezi društev, v minulem letu pa se je posebej angažiralo tudi pri spodbujanju programskega sodelovanja med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami v Pomurju. Rezultat skupnih prizadevanj sodelovanja je ustanovitev regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij KODVOP, katere vodenje je letos prevzelo prav soboško društvo generala Maistra.

Društvo zelo aktivno sodeluje v iniciativnem odboru za obeleževanje 100. obletnice
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V program obeleževanja je
vključenih kar nekaj pobud društva, med njimi postavitev spomenika dr. Matiji Slaviču v
Murski Soboti, vpis prekmurskega jezika v register nesnovne kulturne dediščine ter projekt
Prekmurski jezik in kultura, izbirni predmet v osnovnošolskem in srednješolskem
izobraževanju z izdajo zvočne čitanke.
Vsebinsko zelo zahteven projekt povezan z ohranjanjem prekmurskega jezika in kulture je že
v prvem letu snovanja in izvajanja prepoznaven in dobro sprejet v javnosti. Začeli smo s
postopno implementacijo v šolski izobraževalni sistem. Programska zasnova za interesno
dejavnost je bila dovolj privlačna za pet pomurskih osnovnih šol, kjer uspešno delujejo
krožki prekmurskega jezika in kulture. Ob dnevu generala Maistra so svoje delo prvič javno
predstavili na domoznanskem večeru v soboški pokrajinski in študijski knjižnici. Strokovna
skupina, ki deluje v okviru društva, pa že pripravlja zvočno čitanko Prekmurski jezik in
kultura, ki bo izšla letos – v prekmurskem letu.
V sodelovanju z Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija in knjižnico je bilo društvo soorganizator še
enega zelo odmevnega domoznanskega večera o bogojinski resoluciji, lansko jeseni pa je v
knjižnici izpeljalo že tretji strokovni posvet za učitelje v osnovnih in srednjih šolah, tokrat na
temo Prekmurje v srcu – 100 let.
V novem programskem letu bo društvo nadaljevalo in vsebinsko nadgrajevalo aktivnosti
zastavljene in začete v letu 2018. V ospredju bo obeleževanje stote obletnice združitve
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, nadaljevanje realizacije projekta Prekmurski
jezik in kultura z izidom zvočne čitanke, okroglo mizo o prekmurskem jeziku in pritegnitvijo k
sodelovanju tudi šol v Porabju, sodelovanje pri izvedbi osrednje slovenske proslave ob
dnevu generala Maistra, ki bo letos v Murski Soboti, pa sodelovanje v projektih regijsko
povezanih domoljubnih in veteranskih organizacij KODVOP, kadrovska krepitev društva s
pridobivanjem novih članov ter številne druge aktivnosti, ki jih je društvo zapisalo v svoj
letošnji program dela.

Delo društva in prizadevanja za programsko povezovanje domoljubnih in veteranskih
organizacij v regiji so zelo pozitivno ocenili tudi povabljeni gostje, in sicer Ivan Smodiš,
predsednik Pokrajinskega odbora ZVVS za Pomurje, Jože Vaupotič, regijski koordinator Zveze
slovenskih častnikov za Pomurje, Ernest Ebenšpanger, predsednik uprave Ustanove dr.
Šiftarjeva fundacija, Jože Časar, predsednik Domoljubnega krajevnega društva Puconci,
Drago Fras, predsednik Društva general Maister Veržej in Terezija Majerič iz soboškega
občinskega odbora ZZB za vrednote NOB , ki je ob tej priložnosti zbranim predstavila tudi
spomenico, ki jo je leta 1968 kot Maistrov borec prejel Prekmurec, njen pokojni sorodnik,
Jožef Majerič. Za vsebinsko obogatitev letnega zbora pa je poskrbel še njegov član Franc
Bencak, likovnik, ki bo to šolsko leto z upokojitvijo zaključil svojo poklicno kariero. Na soboški
tretji osnovni šoli je z učenci od 6. do 9. razreda ustvaril izjemno serijo likovnih del, na
katerih so mladi likovniki v različnih likovnih tehnikah upodobili generala Maistra. V prostorih
Murske republik, kjer je potekal letni zbor članstva, smo si priložnostno razstavo z velikim
zanimanjem ogledali in se strinjali s predlogom, da celotni opus postavijo širši javnosti v
pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti
Več o delu društva v preteklem letu v poročilu predsednika društva Marjana Fariča, ki je
dodano v priponki.