POSVET O DELOVANJU ZVEZE DRUŠTEV GENERAL MAISTER NA PODROČJU ŠIRJENJA DOMOLJUBJA IN DRŽAVLJANSKE ZAVESTI

Dne 25. Januarja 2017 je v prostorih Zveze društev general Maister  v Ljubljani potekal razgovor o  delovanju Zveze na področju širjenja domoljubja in državljanske zavesti.

Posveta so se na povabilo  predsednika Zveze društev general Maister mag. Milana Lovrenčiča udeležili  prof. dr. Janko Prunk, ki je posvet tudi vodil,  dr. Spomenka Hribar, mag. Franci Pivec, dr. Boris Žnidarič, bivši predsednik RS prof. dr. Danilo Turk , dr. Stanislav Kocutar, prof. dr. Franjo Štiblar, poslanca Državnega zbora  dr. Vasja Klavora in Janko Veber, podpredsednik Zveze društev general Maister Vitko Roš , generalni tajnik  Rudolf Pfajfar ter  predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota mag. Marjan Farič.

 

Uvodoma  je predsednik Zveze društev general Maister mag. Milan Lovrenčič  orisal delovanje  Zveze in  njene  prednostne naloge, ki jih kot del civilne družbe skupaj z območnimi društvi  izvaja na terenu. Posebej je izpostavil  vlogo in pomen  aktivnega državljanstva v naši družbi, kar je bila tudi iztočnica za posvet in razpravo o  stanju državljanske zavesti v Sloveniji in širjenju domoljubja. 

V nadaljevanju je prof. dr. Janko Prunk poudaril željo po dobrem sodelovanju vseh prisotnih, predvsem na področju aktivnega  spodbujanja narodne zavesti. To zahtevno nalogo namerava Zveza  uresničevati tudi preko  organiziranja posvetov in okroglih miz v številnih  društvih po Sloveniji. Da bi bili pri tem delu učinkoviti, je  nujno potrebno določiti strukturo, tematiko  in nosilce posameznih vsebin. Prisotni so se strinjali z ugotovitvijo,  da je stanje  narodne zavesti in domoljubja v Sloveniji na najnižji točki po osamosvojitvi, zato se glede na svoj položaj, vpliv in osebnostni profil čutijo dolžne,  da v okviru možnosti in pristojnosti skušajo z aktivno participacijo poseči v  to nezavidljivo stanje.

Poglobljena razprava na posvetu je potrdila,  da so taka prizadevanja dobrodošla, in da je moč računati  na sodelovanje vseh udeležencev posveta v prizadevanjih Zveze za prepotrebne spremebe na tem področju. Seznam vsebin in  možnih nosillcev  bodo prejela tudi vsa  društva, ki bodo sodelovala pri organizaciji in izvedbi posameznih aktivnosti.