Posvet o prelomnih zgodovinskih dogodkih za učitelje

Prekmursko društvo General Maister je skupaj z murskosoboško območno enoto Zavoda za šolstvo Republike Slovenije v petek, 25. avgusta 2017 v prostorih Osnovne šole Puconci pripravilo in izvedlo regijski strokovni posvet Prelomni dogodki v dvajsetih letih 20. stoletja – pristopi k poučevanju.

Posvet je bil namenjen učiteljem zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje, kulture in etike v
osnovnih šolah, učitelje družboslovnih predmetov, zgodovine in sociologije v srednjih
šolah in ostale strokovne delavcev regiji. Vabljeni so bili tudi predstavniki domoljubnih
in veteranskih organizacij.
Aktivnost sodi v uresničevanje programskih aktivnosti društva povezanih z dogodki
izpred sto let, še zlasti s približujočim letom 2019 in 100−letnico priključitve
Prekmurja matični državi. Posvet katerega cilj je bil ozavestiti o prelomnih dogodkih v
dvajsetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji in Pomurju ter se seznaniti s pristopi pri
poučevanju regionalne zgodovine v osnovnih in srednjih šolah je lepo uspel.
Pripravljena je bila tudi razstava gradiv in virov o Prekmurcih v prelomnih letih. Zveza
društev General Maister pa je vsakemu udeležencu podarila tudi zanimivo knjigo z
zapisi takratnih dogajanj, kar bo lahko koristno dodatno študijsko gradivo.