Letni občni zbor Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota

Domoljubje je in ostaja v ospredju

Prekmursko društvo generala Maistra Murska Sobota je po prvem letu delovanja med aktivnejšimi domoljubnimi organizacijami v regiji in v državi. Pridružilo se mu je 57 članov, ki se eni bolj drugi manj zavzeto vključujejo v razvejano domoljubno dejavnost društva. Zaživelo je tudi delo občinskega odbora Beltinci, ki je v sodelovanju z dokležovskim društvom prijateljev mladine in beltinsko občino pripravil več prireditev.

 

Na letnem občnem zboru društva, bil je 12. marca 2018, v soboški Zvezdi, je predsednik Marjan Farič med odmevnejšimi aktivnostmi društva izpostavil pobudo za uvedbo izbirnega predmeta Prekmurski jezik in kultura v programe osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Med drugim je bila ustanovljena strokovna skupina, ki jo vodi profesor na ljubljanski filozofski fakulteti dr. Hotimir Tivadar. Cilj je, da bi projekt vsaj delno zaživel v šolskem letu 2019/20, v okviru obeleževanja stote obletnice združitve Prekmurja z matico.

Maja lani je bilo na pobudo društva neformalno srečanje več domoljubnih organizacij pri županu Mestne občine Murska Sobota, po katerem so stekle usklajene aktivnosti in oblikovanje programa obeleževanja stote obletnice združitve Prekmurja z matico. Vodenje iniciativnega odbora so zaupali prvemu predsedniku Republike Slovenije, rojaku Milanu Kučanu. Odbor od lanske jeseni aktivno deluje in je že pripravil konkreten program aktivnosti.

Predsednik je v poročilu izpostavil še iniciativo in sodelovanje društva pri organizaciji in izvedbi lanskoletne regijske proslave ob obletnici združitve v Puconcih, v sodelovanju z območno enoto Zavoda za šolstvo RS  izvedbo regijskega strokovnega posveta Prelomni dogodki v dvajsetih letih 20. stoletja za učitelje zgodovine in drugih družboslovnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah prav tako v Puconcih ter obisk Porabja, kjer so se članice in člani društva srečali z dr. Borisom Jesihom, slovenskim generalnim konzulom v Monoštru in vodstvom Zveze Slovencev na Madžarskem. Skupaj so ugotavljali, da slovenska skupnost v Porabju za svoj obstoj nedvomno potrebuje tesnejše in trajnejše stike z organizacijami in društvi, predvsem iz geografsko bližjih obmejnih območij Slovenije. Omenil pa je tudi številne druge aktivnosti, med njimi zgledno sodelovanje z Zvezo društev general Maister in z vsemi drugimi domoljubnimi organizacijami v regiji. Da je sodelovanje v interesu vseh, so s prisotnostjo in aktivnim sodelovanjem v razpravi potrdili predstavniki regijske zveze borcev NOB, pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo,  regijskega policijskega veteranskega združenja, območnega združenja slovenskih častnikov in Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.

S soglasno potrditvijo vsebinsko pestrega in obsežnega programa dela za leto 2018 so se članice in člani  Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota zavezali, da bodo v letošnjem letu še aktivnejši. V programu je blizu petdeset najrazličnejših aktivnosti. Nadaljevali bodo z vsemi že utečenimi dejavnostmi, v ospredju pa bodo priprave na obeleževanje 100. obletnice združitve Prekmurja z matico, praznovanje stote obletnice konca prve svetovne vojne ter razna predavanja, posveti in izvedba likovnega natečaja na to temo, konkretizacija projekta Prekmurski jezik in kultura kot izbirni predmet v šolah, obeleževanje spomina na generala Maistra in vrsta drugih aktivnosti. Celoten program dela društva za leto 2018 objavljamo v priponki.