3. literarni natečaj

Spoštovane članice in člani

Objavljamo zbornik 3. literarnega natečaja veteranskih in domoljubnih organizacij Pomurja za osnovnošolsko in srednješolsko mladino z naslovom Spominska obeležja pripovedujejo 2019 -2020

 

Projekt, v katerem je skozi osebni angažma naših članic in članov, predvsem dr. Šteinerja kot urednika, mag. Roudijeve kot članice natečajne skupine,  Irme Benko kot avtorice  zaključnih slovesnosti prejšnjih natečajev v Murski Soboti in Ljutomeru, ter  ostalih,   močno zastopano tudi naše društvo, je že tretji zapovrstjo. Zaradi izrednih okoliščin se je uredniški odbor po posvetovanjih s sodelujočimi domoljubnimi in veteranskimi organizacijami odločil za izdajo zbornika v digitalni obliki. 

Spodbujanje raziskovanja  različnih različnih obdobij naše (lokalne) zgodovine, ter  spodbujanje literarnega izražanja mladih o teh temah je pomemben element izgrajevanja  domoljubja, pripadnosti domovini in graditve  nacionalne osveščenosti pri mladi generaciji. Iz tega razloga je poslanstvo vsakoletnega razpisa domoljubnih in veteranskih organizacijam v Pomurju še kako dragoceno in jim, poleg sodelujoče mladine in njihovih mentorjev gre vsa zahvala za njihov trud in angažma.

--------------------------