Zaključno poročilo...

Zaključno poročilo Odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Spoštovane članice in člani,

objavljamo elektronsko verzijo zaključnega poročila Odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Poročilo je  Odbor obravnaval in potrdil na seji v petek, 29. 5. 2019. V seznanitev bo predložen tudi Svetu regije. 

 
 
 
V  delu odbora sva  v imenu  Prekmurskega društva general Maister sodelovala podpredsednik društva dr. Šteiner in Marjan Farič, kot predsednik. Aktivnosti društva so se v mnogočem prekrivale z delom Odbora, oziroma smo jih tudi vključili v skupni nabor aktivnosti Odbora. O teh  ste izčrpno že bili seznanjeni z letnimi društvenimi poročili. V  poročilu Odbora, ki ga prilagamo, smo dobro zastopani, kar je seveda sorazmerno realen odraz naših prizadevanj, pobud in dela v minulih nekaj letih.
 
Čeprav je jubilejno leto minilo, bomo z aktivnostmi nadaljevali tako samostojno v društvu, pa tudi skupaj  v povezavi z drugimi deležniki, ob  prilagojeni povezovalni vlogi Odbora. Usmerjeni bomo predvsem  v promocijo Prekmurja v širšem slovenskem prostoru.  Ostajajo pa tudi   nekateri nedokončani projekti, ki so bili inicirani v času priprav na obeleževanje 100. obletnice (npr Prekmurščina , kinč predragi - zvočna čitanka, idr.... ).
 
 
Lep pozdrav,
 
 
Marjan FARIČ, MA
predsednik PDGM MS